Preskočiť na obsah

Stretnutie seniorov

Zverejnené 31.8.2013.

Viete, že vo vašom živote  sú dva dni v ktorých môžete nič nerobiť?

Ten prvý je „ včera“ a druhý „zajtra“.

Iba dnes môžeme žiť, dnes môžeme milovať, snívať, pracovať, radovať sa a oslavovať.

         Seniori bánovského okresu sa v sobotu 31.augusta 2013 v Ruskovciach spoločne radovali, zabávali a oslavovali.

         ZO JDS Ruskovce, OO JDS Bánovce nad Bebr., a starosta obce  Ruskovce – Bc. Jaroslav Mlynek pripravili  tohtoročné šieste stretnutie členov ZO bánovského okresu  pod názvom  „SAMI – SEBE.“ 

Konalo sa v neobvyklom čase, ale v ničom za tými predchádzajúcimi nezaostalo.

         Účastníkov stretnutia privítal slnkom osvietený a  vyhriaty  vyzdobený kultúrny dom .

Po zápise do Pamätnej knihy obce, dostal každý prichádzajúci krásny, ručne vyrobený upomienkový darček. Pod javiskom na dvoch dlhých stoloch bola pripravená  bohatá tombola do ktorej prispeli okrem  členov aj niektorí naši priatelia – sponzori a medzi seniormi bol o ňu veľký záujem.

          Stretnutie sme začali krátkou pietnou spomienkou na dlhoročného predsedu JDS pána RNDr. Kamila Vajnorského. 

Po krátkom privítaní hostí a účastníkov sa začal program o ktorý sa postarali  spevácke súbory seniorov z Ruskoviec, Timoradze, Krásnej Vsi, Podlužian, Dežeríc a zo Dvorca. Spoločné stretnutie prišla  pozdraviť spevácka skupina seniorov „ Nádej“  z Topolčian.

Všetkým  účinkujúcim sa za pekné vystúpenie ušiel veľký potlesk.

          Na stoloch sa zrazu objavil voňavý guláš, výborné domáce koláče,  káva a ostatné tekutiny potrebné pre pitný režim.  Dobrá nálada sa ešte zlepšila hlavne, keď sa pridala hudobná skupina seniorov z Dubodiela. Radosť z dobrej zábavy v príjemnom prostredí a medzi milými ľudmi mal aj najstarší občan Ruskoviec

pán Viktor Tupý, ktorý v dobrej kondícii oslávil 93 rokov.

Bavili sa a spokojní boli aj naši milí hostia :

Mgr. Anna Prokešová preds. KO JDS Trenčín, primátor mesta Bánovce n/ B. Marián Chovanec, zástupkyňa primátora Ing. Mária Hajšová, poslanec NR Slovenska Ľubomír Želiezka, Mgr. Ivan Prokeš, 

starostovia obcí Podlužany – Ing. Pavol Miksa,  Dežerice – Ladislav Chudoba, Timoradza –  Iveta Šebeňová,  Dvorec – Ing. Eva Srncová,    

         Na záver predsedníčka JDS v Ruskovciach Mgr. Margita Janírková poďakovala  sponzorom za vecné a finančné dary,všetkým prítomným za účasť, všetkým priateľom a známym za pomoc a podporu, všetkým tým, ktorí pripravili celé spoločné podujatie seniorov.          

         Veľké seniorské ďakujem patrí  starostom obcí, ktorí podporujú svojich seniorov v ich aktivitách a pomáhajú im,všetkým priateľom, sponzorom a podnikateľom.

                                    Sokolíková, preds.OO JDS Bánovce / Bebr.