Skládka odpadov Dežerice II, 3. časť Doplnok č.1 – oznámenie o začatí konania

Zverejnené 29. júla 2021.
Bez úpravy .