Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.

12.10.2021 zverejnil/a ruskovce_obec.