Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní.

Zverejnené 12. októbra 2021.
Bez úpravy .