Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na CVČ II. etapa

Zverejnené 8. augusta 2020.
Upravené 21. októbra 2020.