Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na CVČ II. etapa

8.8.2020 zverejnil/a ruskovce_obec.