Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Zverejnené 15. októbra 2020.
Bez úpravy .