Pomoc Ukrajine Slovenský červený kríž.

Zverejnené 3. marca 2022.
Bez úpravy .