Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny.

Zverejnené 16. októbra 2020.
Bez úpravy .