Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny.

16.10.2020 zverejnil/a ruskovce_obec.