Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny.

Zverejnené 16.10.2020.