Oznámenie o návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochrany lesov celok Patrovec.

Zverejnené 16. augusta 2022.
Upravené 20. septembra 2022.