Oznámenie o návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochrany lesov celok Patrovec.

16.8.2022 zverejnil/a ruskovce_obec.