Oznam o pozastavení Ag testovania v obci Veľké Držkovce, od dňa 08.05.2021

Zverejnené 6. mája 2021.
Bez úpravy .