Celoplošné testovanie dňa 27.03.2021

Zverejnené 24. marca 2021.
Upravené 26. marca 2021.