Celoplošné testovanie dňa 27.02.2021.

Zverejnené 24. februára 2021.
Upravené 25. februára 2021.