Celoplošné testovanie dňa 24.04.2021

Zverejnené 23. apríla 2021.
Bez úpravy .