Celoplošné testovanie dňa 20.02.2021.

Zverejnené 18. februára 2021.
Bez úpravy .