Celoplošné testovanie dňa 17.04.2021

Zverejnené 15. apríla 2021.
Bez úpravy .