Celoplošné testovanie, dňa 13.03.2021.

Zverejnené 10. marca 2021.
Upravené 12. marca 2021.