Celoplošné testovanie dňa 10.04.2021

Zverejnené 7. apríla 2021.
Bez úpravy .