Celoplošné testovanie dňa 06.03.2021.

Zverejnené 3. marca 2021.
Upravené 5. marca 2021.