Celoplošné testovanie dňa 03.04.2021

Zverejnené 31. marca 2021.
Upravené 2. apríla 2021.