Celoplošné testovanie dňa 01.05.2021

Zverejnené 29. apríla 2021.
Upravené 1. mája 2021.