Adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Zverejnené 3. januára 2020.
Bez úpravy .